Телефонный код Монголия. Коды городов Монголия

Телефонный код Монголия 976

Как позвонить в Монголия

С мобильного телефона в России:
+976-(код города)-(номер абонента)

Со стационарного телефона в России:
8-10-(976)-(код города)-(номер абонента)

Телефонные коды городов Монголия

Алтай
1482
Арвайхээр
1322
Баганур
121
Багахангай
222
Батсмбер
2274
Баянхонгор
1442
Булган
1342
Гоби Алтай
148
Даланзадгад
1532
Дархан
1372
Дорногобь
152
Завхан
1462
Замын Уудэ
25245
Зуунмод
1272
Зуунхара
2362
Мандалговь
1592
Мурен
1382
Налайх
123
Орхонтуул
23647
Сухэ-Батор
1362
Тув
1272
Увс
1452
Улаангом
1452
Улан-Батор
11
Улгий
1422
Улиастай
1462
Ундерхаан
1562
Хентий
156
Ховд
1432
Хонгор
2372
Цецерлег
1332
Чойбалсан
1582
Чойр
2542
Эрдэнэт
1352
Алтай
1482
Арвайхээр
1322
Баганур
121
Багахангай
222
Батсмбер
2274
Баянхонгор
1442
Булган
1342
Гоби Алтай
148
Даланзадгад
1532
Дархан
1372
Дорногобь
152
Завхан
1462
Замын Уудэ
25245
Зуунмод
1272
Зуунхара
2362
Мандалговь
1592
Мурен
1382
Налайх
123
Орхонтуул
23647
Сухэ-Батор
1362
Тув
1272
Увс
1452
Улаангом
1452
Улан-Батор
11
Улгий
1422
Улиастай
1462
Ундерхаан
1562
Хентий
156
Ховд
1432
Хонгор
2372
Цецерлег
1332
Чойбалсан
1582
Чойр
2542
Эрдэнэт
1352
Алтай
1482
Арвайхээр
1322
Баганур
121
Багахангай
222
Батсмбер
2274
Баянхонгор
1442
Булган
1342
Гоби Алтай
148
Даланзадгад
1532
Дархан
1372
Дорногобь
152
Завхан
1462
Замын Уудэ
25245
Зуунмод
1272
Зуунхара
2362
Мандалговь
1592
Мурен
1382
Налайх
123
Орхонтуул
23647
Сухэ-Батор
1362
Тув
1272
Увс
1452
Улаангом
1452
Улан-Батор
11
Улгий
1422
Улиастай
1462
Ундерхаан
1562
Хентий
156
Ховд
1432
Хонгор
2372
Цецерлег
1332
Чойбалсан
1582
Чойр
2542
Эрдэнэт
1352