Почтовые индексы Левашинский р-н, Респ. Дагестан


Все Почтовые индексы Левашинский р-н, Респ. Дагестан (Россия)

ВСЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ И ПОСЁЛКИ

Айникаб (с.)
368324
Айсалакак (х.)
368323
Аллате (х.)
368317
Амалте (с.)
368327
Ахкент (с.)
Аялакаб (с.)
368313
Буанзимахи (с.)
368313
Буртанимахи (с.)
Верхний Арши (с.)
368313
Верхний Лабкомахи (с.)
Верхний Убекимахи (с.)
Гургумахи (х.)
368317
Дамкулакада (с.)
368313
Джангамахи (с.)
368320
Динго (х.)
368317
Дитуншимахи (с.)
368320
Зурилаудимахи (с.)
368313
Инкучимахи (х.)
368317
Иргали (х.)
368327
Какамахи (с.)
368320
Карекадани (с.)
368317
Карлабко (с.)
Кулецма (с.)
368318
Кулибухна (с.)
368317
Кумамахи (х.)
368325
Куппа (с.)
368327
Кутиша (с.)
Мекеги (с.)
368323
Мусультемахи (с.)
368325
Наскент (с.)
Нижнее Лабкомахи (с.)
Нижнее Чугли (с.)
Нижний Арши (с.)
Орада-Чугли (с.)
Охли (с.)
368311
Пурримахи (с.)
368313
Субахтымахи (х.)
368323
Сулейбакент (с.)
Сусакент (х.)
Тагиркент (с.)
Тарланкак (х.)
Тарлимахи (с.)
368317
Ташкапур (с.)
368326
Телягу (с.)
Уллуая (с.)
368310
Урма (с.)
Хаджалмахи (с.)
Хаджалте (с.)
368317
Хасакент (с.)
Хахита (с.)
368329
Хибрила-Эла (х.)
368323
Цудахар (с.)
368317
Цухта (с.)
Чагни (с.)
368324
Чахимахи (с.)
368313
Чуни (с.)
Шинкалабухта (х.)
368323
Шихшака (с.)
368313
Эбдалая (с.)
368317
Элакатмахи (с.)
368320
Айникаб (с.)
368324
Айсалакак (х.)
368323
Аллате (х.)
368317
Амалте (с.)
368327
Ахкент (с.)
Аялакаб (с.)
368313
Буанзимахи (с.)
368313
Буртанимахи (с.)
Верхний Арши (с.)
368313
Верхний Лабкомахи (с.)
Верхний Убекимахи (с.)
Гургумахи (х.)
368317
Дамкулакада (с.)
368313
Джангамахи (с.)
368320
Динго (х.)
368317
Дитуншимахи (с.)
368320
Зурилаудимахи (с.)
368313
Инкучимахи (х.)
368317
Иргали (х.)
368327
Какамахи (с.)
368320
Карекадани (с.)
368317
Карлабко (с.)
Кулецма (с.)
368318
Кулибухна (с.)
368317
Кумамахи (х.)
368325
Куппа (с.)
368327
Кутиша (с.)
Мекеги (с.)
368323
Мусультемахи (с.)
368325
Наскент (с.)
Нижнее Лабкомахи (с.)
Нижнее Чугли (с.)
Нижний Арши (с.)
Орада-Чугли (с.)
Охли (с.)
368311
Пурримахи (с.)
368313
Субахтымахи (х.)
368323
Сулейбакент (с.)
Сусакент (х.)
Тагиркент (с.)
Тарланкак (х.)
Тарлимахи (с.)
368317
Ташкапур (с.)
368326
Телягу (с.)
Уллуая (с.)
368310
Урма (с.)
Хаджалмахи (с.)
Хаджалте (с.)
368317
Хасакент (с.)
Хахита (с.)
368329
Хибрила-Эла (х.)
368323
Цудахар (с.)
368317
Цухта (с.)
Чагни (с.)
368324
Чахимахи (с.)
368313
Чуни (с.)
Шинкалабухта (х.)
368323
Шихшака (с.)
368313
Эбдалая (с.)
368317
Элакатмахи (с.)
368320
Айникаб (с.)
368324
Айсалакак (х.)
368323
Аллате (х.)
368317
Амалте (с.)
368327
Ахкент (с.)
Аялакаб (с.)
368313
Буанзимахи (с.)
368313
Буртанимахи (с.)
Верхний Арши (с.)
368313
Верхний Лабкомахи (с.)
Верхний Убекимахи (с.)
Гургумахи (х.)
368317
Дамкулакада (с.)
368313
Джангамахи (с.)
368320
Динго (х.)
368317
Дитуншимахи (с.)
368320
Зурилаудимахи (с.)
368313
Инкучимахи (х.)
368317
Иргали (х.)
368327
Какамахи (с.)
368320
Карекадани (с.)
368317
Карлабко (с.)
Кулецма (с.)
368318
Кулибухна (с.)
368317
Кумамахи (х.)
368325
Куппа (с.)
368327
Кутиша (с.)
Мекеги (с.)
368323
Мусультемахи (с.)
368325
Наскент (с.)
Нижнее Лабкомахи (с.)
Нижнее Чугли (с.)
Нижний Арши (с.)
Орада-Чугли (с.)
Охли (с.)
368311
Пурримахи (с.)
368313
Субахтымахи (х.)
368323
Сулейбакент (с.)
Сусакент (х.)
Тагиркент (с.)
Тарланкак (х.)
Тарлимахи (с.)
368317
Ташкапур (с.)
368326
Телягу (с.)
Уллуая (с.)
368310
Урма (с.)
Хаджалмахи (с.)
Хаджалте (с.)
368317
Хасакент (с.)
Хахита (с.)
368329
Хибрила-Эла (х.)
368323
Цудахар (с.)
368317
Цухта (с.)
Чагни (с.)
368324
Чахимахи (с.)
368313
Чуни (с.)
Шинкалабухта (х.)
368323
Шихшака (с.)
368313
Эбдалая (с.)
368317
Элакатмахи (с.)
368320